No Nama Kelas Sekolah
1 Sutrisni, S.Pd.SD 1 SDN 1 Penawangan
2 Sumartijani 2 SDN 1 Penawangan
3 Luluq sekarsari 3 SDN 1 Penawangan
4 Kaerun, S.Pd.SD 4 SDN 1 Penawangan
5 Budiyono, S.Pd.SD 5 SDN 1 Penawangan
6 Mokh Arwani 6 SDN 1 Penawangan
7 Sri darwati 1 SDN 2 Penawangan
8 Siti Nurkhasanah, S.Pd 2 SDN 2 Penawangan
9 Mustopa 3 SDN 2 Penawangan
10 Endang I'anah 4 SDN 2 Penawangan
11 Dwi Hantomo 5 SDN 2 Penawangan
12 Heny Nurhayat 6 SDN 2 Penawangan
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59